Sbor dobrovolných hasičů Bystřice

Novinky na Facebooku

Fotogalerie

13.11.2012
25.5.2011
HASIČ ETS kvali...

Máme nové hasičské vozidlo CAS 30

Kdyby se radost členů jednotky sboru dobrovolných hasičů z Bystřice dala vyjádřit proudem stříkající vody z nového zásahového vozu s označením CAS 30 – 4000/240/S3R, který dorazil v konečné podobě před bystřickou požární zbrojnici v úterý 30. 6. 2015, s největší pravděpodobností bychom se při čtení tohoto krátkého článku k tomuto velkému okamžiku v životě SDH Bystřice a celé obce pod návalem vody utopili. Tak velké je štěstí bystřických hasičů při pohledu na jeden z nejmodernějších hasičských vozů v širokém regionu.

CAS 30 

Cesta této krasavice do Bystřice byla tak dlouhá, že by se snad mohlo i zdát, jestli náhodou nejela nejprve kolem celého světa. V projektové džungli, navíc jsou-li v tom peníze Evropské unie, není jednoduché projet všemi terény a vyrovnat se s administrativními nástrahami projektových žádostí. Už jen fakt, že po dlouhých více než sedmi letech nová „Caska“ stojí v garáži požární zbrojnice v Bystřici, je potřeba brát tuto událost jako něco neuvěřitelně povedeného a vnímat vše s velkou pokorou a hlavně s obdivem ke všem, kteří na její cestě do Bystřice třeba seděli za pomyslným volantem nebo dělali jinou černou práci kolem. 

CAS 30 O tom, že nová cisternová stříkačka je jen dílčím krokem velmi rozsáhlého projektu, není nutné dlouze se rozepisovat. Obec Bystřice jako vedoucí partner projektu a Goleszów jako partner projektu mají před sebou mnoho dalších dílčích projektových aktivit, které musí být v rámci projektu „Příhraniční protipožární integrovaný záchranný systém“ splněny. Nové školící centrum na straně Goleszówa a nová cisternová stříkačka na straně Bystřice jsou jen příjemnými bonusy celého několikaletého projektu.

CAS 30 

 

 

Členové místní jednotky dobrovolných hasičů Bystřice teď mají co dělat, aby se s novým zásahovým vozem naučili jezdit a hlavně hasit. Spousty nových technických i technologických „vychytávek“ projdou jejich rukama tak, aby v dohledné době byli bystřičtí hasiči připraveni k ostrým zásahům. Jaký osud potká starou repasovanou Tatru se zatím odhadovat nedá. Minimálně do doby udržitelnosti projektu.  Jisté je, že bystřičtí hasiči v rámci již zmiňovaného česko-polského projektu budou mít ještě plné ruce nohy práce k naplnění všech projektových indikátorů. Na druhou stranu jsou to dost šikovní hasiči, kteří se pod vedením velitele p. Karla Sikory nových výzev a práce navíc nebojí. K tomu nechť jim pomáhá Sv. Florián.

CAS 30 CAS 30 CAS 30 

Široké veřejnosti bude nové auto bystřických hasičů představeno na Dni obce, který se koná v sobotu 29. 8. 2015 ve školním areálu v Bystřici.